มนุษย์ทุกคนและหญิงทั้งหมดตรง, สอง, เกย์, เพศจะยินดีที่จะเอ็กซ์บอยส์พัทยา หวังที่จะเห็นคุณในคืนนี้ All men and women, all straight, bi, gay, transgender are welcome to X-BOYS Pattaya. Hope to see you tonight. Tous les hommes et femmes, tous les hétéros, bi, gays, transgenres sont les bienvenus au X-BOYS Pattaya. Au plaisir de vous voir ce soir. Все мужчины и женщины, все прямо, би, геев, транссексуалов Приглашаем X-BOYS Паттайе. Надеюсь увидеть вас сегодня вечером. 所有的男人和女人,都直,雙戀,同性戀,變性人,歡迎與X-BOYS芭堤雅。希望看到你今晚。 www.xboyspattaya.com http://www.facebook.com/groups/xboyspattaya/ http://youtu.be/BmDurwxrwW0

xb_dream 09-14