คืนพิเศษ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน
อาหารฟรี & การแสดงพิเศษพิเศษ เวลา 23.00 น.
ห้ามพลาด คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วยกออก !
ถ.สาย2ซอย13/3 (พัทยาแลนด์ ซอย 1) 061 674 99 90
 
special night: Monday 21 November
free food & Extra special show at 23.00
Don’t miss it, Fasten seat belt and lift off !
X-Boys 2nd Road or Beach Road, Soi 13/3
(Pattaya Land Soi 1) 061 674 99 90
 
https://www.facebook.com/xboyspattaya

คืนพิเศษ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน
อาหารฟรี & การแสดงพิเศษพิเศษ เวลา 23.00 น.
ห้ามพลาด คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วยกออก !
ถ.สาย2ซอย13/3 (พัทยาแลนด์ ซอย 1) 061 674 99 90
 
special night: Monday 21 November
free food & Extra special show at 23.00
Don’t miss it, Fasten seat belt and lift off !
 
X-BOYS : 2nd Road or Beach Road, Soi 13/3
(Pattaya Land Soi 1) 061 674 99 90
 
https://www.facebook.com/xboyspattaya

คืนพิเศษ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน
อาหารฟรี & การแสดงพิเศษพิเศษ เวลา 23.00 น.
ห้ามพลาด คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วยกออก !
ถ.สาย2ซอย13/3 (พัทยาแลนด์ ซอย 1) 061 674 99 90
 
special night: Monday 21 November
free food & Extra special show at 23.00
Don’t miss it, Fasten seat belt and lift off !
 
X-Boys 2nd Road or Beach Road, Soi 13/3
(Pattaya Land Soi 1) 061 674 99 90
 
https://www.facebook.com/xboyspattaya

หล่อ&เซ็กซี่, ชาย & ชาย, ยิ้ม & กอด
ยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งใน X-BOYS พัทยา 20.00-02.00น.
เซ็กซี่ เพศชาย แสดง ทุกคืน เวลา 23.00 น.
เจอกันคืนนี้!
ถ.สาย2ซอย13/3 (พัทยาแลนด์ ซอย 1) 061 674 99 90
Sexy Men & Boys, Smiles & Hugs
Welcome back to all in X-BOYS Pattaya, open from 8pm to midnight.
SEXY MALE SHOW EVERYNIGHT at 23.00
SEE YOU TONIGHT!
X-Boys 2nd Road or Beach Road, Soi 13/3
(Pattaya Land Soi 1) 061 674 99 90