เรากำลังอดทนรอการอนุญาตให้เปิดอีกครั้ง … ในระหว่างนี้ ยินดีต้อWe are patiently waiting for permission to reopen … In the meantime, welcome to all of you in Pattaya.นรับทุกท่านในพัทยา
Nous attendons avec beaucoup d’impatience l’autorisation de reouverture…En attendant, bienvenu à tous à Pattaya.
https://www.facebook.com/xboyspattaya

คืนนี้เจอกันที่ X-Boys พัทยาเวลา 18.00-23.00 น.

ถ. 2 ซ. 13/3 (ที่ดินพัทยาซ. 1)

โปรโมชั่นกุมภาพันธ์ 2564: “ยินดีต้อนรับการกลับมา” พิเศษ

– ลูกค้าเครื่องดื่ม 150 บาทเท่านั้น! – พนักงานดื่ม 200 บาท

– ส่วนลด 20% สำหรับทุกขวด (ฟรีมิกเซอร์)

See you tonight at X-Boys Pattaya from 18.00-23.00.

2nd Road Soi 13/3 (Pattaya Land Soi 1)

Promotion February 2021: special “welcome back”

– Drink customers 150 baht only! – Drink employees 200 baht

– 20% discount on all bottles (free mixer)

 

https://www.facebook.com/xboyspattaya