น 1 นาทีจาก Boyztown และ 5 จากถนนคนเดิน
1 minute walk from Boyztown, 5 from walking street!

พบกับโชว์ยาวๆ 1 ชั่วโมงเต็มๆตา ที่X-BOYS พัทยา เปิด 20.00-03.00น.

เซ็กซี่แมนโชว์ทุกคืน เวลาแสดง 23.00 น.

ถ.สาย2ซอย13/3 (พัทยาแลนด์ ซอย 1) 061 674 99 90

X-BOYS: Sexy Men & Boys, Smiles & Hugs

Welcome to all in X-BOYS Pattaya, open from 8pm to 3am.

BEST SEXY MALE SHOW EVERYNIGHT at 23.00

X-Boys 2nd Road or Beach Road Soi 13/3

(Pattaya Land Soi 1) 061 674 99 90

X-BOYS:性感的男人和男孩,微笑和擁抱
歡迎來到 X-BOYS 芭堤雅,營業時間為晚上 8 點至凌晨 3 點。
每晚23:00最性感男神秀
今晚見!
X-Boys:第二條路或海灘路 Soi 13/3

X-BOYS สถานที่ที่จะเป็น:
วันที่ 21 ของเดือน เรามีโชว์พิเศษและอาหารฟรี ค่ำคืนนี้ ห้ามพลาด!!!
เซ็กซี่แมนโชว์ทุกคืน เวลาแสดง 23.00 น.
ถ.สาย2ซอย13/3 (พัทยาแลนด์ ซอย 1) 061 674 99 90
X-BOYS the place to be:
On 21st day of the month we have a very special show and free food.The evening not to be missed!!!
Special Sexy Man Show at 23.00
X-Boys 2nd Road or Beach Road Soi 13/3
(Pattaya Land Soi 1) 061 674 99 90
X-BOYS:性感的男人和男孩,微笑和擁抱
歡迎來到 X-BOYS 芭堤雅,營業時間為晚上 8 點至凌晨 3 點。
每晚23:00最性感男神秀
今晚見!
X-Boys:第二條路或海灘路 Soi 13/3