คืนพิเศษ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน อาหารฟรี & การแสดงพิเศษพิเศษ เวลา 23.00 น. ห้ามพลาด คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วยกออก ! ถ.สาย2ซอย13/3 (พัทยาแลนด์ ซอย 1) 061 674 99 90   special night: Monday 21 November free food & Extra special show at 23.00 Don’t miss it, Fasten seat … Continue reading