เรากำลังอดทนรอการอนุญาตให้เปิดอีกครั้ง … ในระหว่างนี้ ยินดีต้อWe are patiently waiting for permission to reopen … In the meantime, welcome to all of you in Pattaya.นรับทุกท่านในพัทยา Nous attendons avec beaucoup d’impatience l’autorisation de reouverture…En attendant, bienvenu à tous à Pattaya. https://www.facebook.com/xboyspattaya … Continue reading