คืนพิเศษ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน อาหารฟรี & การแสดงพิเศษพิเศษ เวลา 23.00 น. ห้ามพลาด คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วยกออก ! ถ.สาย2ซอย13/3 (พัทยาแลนด์ ซอย 1) 061 674 99 90   special night: Monday 21 November free food & Extra special show at 23.00 Don’t miss it, Fasten seat … Continue reading

คืนพิเศษ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน อาหารฟรี & การแสดงพิเศษพิเศษ เวลา 23.00 น. ห้ามพลาด คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วยกออก ! ถ.สาย2ซอย13/3 (พัทยาแลนด์ ซอย 1) 061 674 99 90   special night: Monday 21 November free food & Extra special show at 23.00 Don’t miss it, Fasten seat … Continue reading

คืนพิเศษ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน อาหารฟรี & การแสดงพิเศษพิเศษ เวลา 23.00 น. ห้ามพลาด คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วยกออก ! ถ.สาย2ซอย13/3 (พัทยาแลนด์ ซอย 1) 061 674 99 90   special night: Monday 21 November free food & Extra special show at 23.00 Don’t miss it, Fasten seat … Continue reading

หล่อ&เซ็กซี่, ชาย & ชาย, ยิ้ม & กอด ยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งใน X-BOYS พัทยา 20.00-02.00น. เซ็กซี่ เพศชาย แสดง ทุกคืน เวลา 23.00 น. เจอกันคืนนี้! ถ.สาย2ซอย13/3 (พัทยาแลนด์ ซอย 1) 061 674 99 90 Sexy Men & Boys, Smiles & Hugs Welcome back to all in X-BOYS … Continue reading

หล่อ&เซ็กซี่, ชาย & ชาย, ยิ้ม & กอด ยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งใน X-BOYS พัทยา เปิดตั้งแต่ 20.00-02.00น. เจอกันคืนนี้! ถ.สาย2ซอย13/3 (พัทยาแลนด์ ซอย 1) 061 674 99 90 Sexy Men & Boys, Smiles & Hugs Welcome back to all in X-BOYS Pattaya, open from 8pm to midnight. … Continue reading