คืนนี้ วันที่ 21 ของเดือน เรามีการแสดงพิเศษและอาหารฟรี. เซ็กซี่แมนโชว์ทุกคืน เวลาแสดง 23.00 น. ถ.สาย2ซอย13/3 (พัทยาแลนด์ ซอย 1) 061 674 99 90   TONIGHT : 21st day of the month we have a very special show and free food. X-Boys 2nd Road or Beach Road … Continue reading