น 1 นาทีจาก Boyztown และ 5 จากถนนคนเดิน 1 minute walk from Boyztown, 5 from walking street! พบกับโชว์ยาวๆ 1 ชั่วโมงเต็มๆตา ที่X-BOYS พัทยา เปิด 20.00-03.00น. เซ็กซี่แมนโชว์ทุกคืน เวลาแสดง 23.00 น. ถ.สาย2ซอย13/3 (พัทยาแลนด์ ซอย 1) 061 674 99 90 X-BOYS: Sexy Men & … Continue reading